מפגשים

מפגש אישי או מפגשי מבוא, כל האפשרויות נכונות להתחלה

מפגשים אישיים

השיטה כוללת 6 שלבים שונים
הפגישה הראשונה נערכת במרחב ציבורי, בשיחה נינוחה והיכרות אישית, על מנת לקבוע מסגרת לתהליך הלמידה המתאים. השלב הראשון נלמד בפגישה זו.

תקופת הלימוד הראשונית אורכת 3 חודשים, ובה כל אחד מתקדם לפי הקצב האישי שלו. ניתן ללמוד את כל 6 השלבים ברצף, או ליצור הפסקה בין שלב אחד לבא אחריו.

פרטים נוספים לגבי הליווי האישי יינתנו רק בשיחה אישית.